CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 1

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có thành viên là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên từ hai thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì ?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì ?

2. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

3. Hồ sơ chuẩn bị mở công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Danh sách thành viên tỷ lệ vốn góp, loại vốn góp
  • Chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu phô tô công chứng của các thành viên góp vốn
  • Thời gian thực hiên 3 ngày làm việc có ngay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

FADI sẽ tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở hợp pháp, tra cứu ngành nghề kinh doanh phù hợp, soạn tất cả hồ sơ và nộp hồ sơ, hỗ trợ sau thành lập, miễn phí tư vấn và hoàn thiện bộ máy hoạt động công ty. FADI hoàn tất tất cả các thủ tục, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ trong ngày

4. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

5. Ưu nhược điểm công ty tnhh 2 thành viên trở lên

a) Ưu điểm

– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

b) Nhược điểm:

– Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

– Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

1 Bình luận

  1. Pingback: acoulen

Bài viết đã đóng chức năng bình luận !

back to top